Tuletõkkeuksed

Metallist tuletõkkeuksed EI30

tuletokkeuksMetallist tuletõkkeuksed EI30 on mõeldud kasutamiseks peaasjalikult tuletõkkesektsioonide vahelise uksena elamutes, tööstus- ja kontorihoonetes. Samuti sobib tuletõkkeuks suurepäraselt kasutamiseks välisuksena või korteriuksena parema tulekaitse tagamiseks.
Meie poolt valmistatavad tuletõkkeuksed on katsetatud TÜV Nord Baltik tulekaitselaboris ja valmistatakse vastavalt sertifitseerimisbüroo Inspecta sertifikaadile nr 167-065/08. Tuletõkkeukse EI30 sertifikaat
Tuletõkkeust tellides soovitame pöörata tähelepanu Vabariigi Valitsuse 27. oktoobril 2004.a. määrusele nr.315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, mille kohaselt:

 • Ehitistesse paigaldatavad tuletõkkeavatäited peavad olema katsetatud vastavalt standardile EVS-EN 1534-1 ning klassifitseeritud vastavalt standardi EVS-EN 13501-2 nõuetele. Katsetemperatuuride puhul peavad olema täidetud standardi EVS-EN 13501-2 kohased EI2 nõuded.
 • Tuletõkkeuksed peavad olema tähistatud tootja poolt toote peal oleva metalltahvliga, millel peab olema ära näidatud tulepüsivusklass, sertifikaadi number, valmistaja nimi ning valmistusaasta.
 • Tuletõkkeustel on sulusena lubatud kasutada ainult standardi EVS-EN 12209 nõuetele vastavaid suluseid.
 • Uste ja lävepakkude valmistamisel peab järgima katsetatud konstruktsiooni mõõtmeid.
 • Kui liikumine või ruumi kasutus eeldab lävepaku ärajätmist, peab põrand olema tehtud vähemalt 100mm kaugusel ukse mõlemalt poolt mittepõlevast materjalist ning lävepaku puudumist saab korvata järgmise lahendusega:
  • mittepõlevast materjalist ustel võib teha ukselehe ja põranda vahelise pilu kuni 10 mm ja muul juhul kuni 5mm. Põrand peab olema tehtud vähemalt 100mm ulatuses ukse mõlemalt poolt mittepõlevast materjalist. Seda lahendust ei tohi kasutada korruste kaupa sektsioneerivatel ustel (näiteks trepikotta viivad uksed).
 • Evakuatsiooniteel asuv uks võib vähendada evakuatsioonitee mõõte vältimatu lengikonstruktsiooni võrra. Minimaalne lubatud evakuatsiooni ava sõltub läbijate arvust.
 • Ustega peab kaasas olema kasutusjuhend, mis on tootja poolt üheselt tähistatud ning seotud konkreetse avatäite tüübiga.

Metallukse üldine kasutus ja hooldusjuhend 2014

Tuletõkke profiiluksed

Alates 2010. aastast on Temeko tootevalikusse lisandunud tuletõkke profiiluksed ja vaheseinad klassiga EI30. Kasutame Forster Fuego Light süsteemi, mis lubab toota ühe- ja kahepoolseid uksi ning klaasmetall vaheseinu plokkide mõõtmetega kuni 3 x 3 m.

Terasprofiilidest klaas-metall tuletõkke avatäited on ainuõige lahendus ühiskondlike hoonete tuletõkketsoonide eraldamiseks. Selline lahendus annab stiilse ja kaasaegse väljanägemise ning tänu suurele klaasi pinnale ka läbipaistvuse.

  Küsi lisa