• Kvaliteet

Temeko eesmärgiks on olla RAUDSELT KINDLAIM. Projekteerime, toodame ja paigaldame klientide tellimusi kvaliteetselt, järgides keskkonna- ja tööohutuse nõudeid. Oleme uhked oma kvaliteedikontrolli kõrge taseme üle. Toodangu kontrollimiseks kasutame kaasaegseid, kalibreeritud ja taadeldud mõõteriistu.

Meie tootmisprotsess on sertifitseeritud EN1090 järgi Inspecta Estonia OÜ poolt, mis annab meile õiguse kasutada Euroopa Liidu kvaliteedimärki CE. Soovi korral väljastame oma klientidele eeltoodud nõudmistele vastava kvaliteedidokumentatsiooni (DoC, CoC) ja mõõteprotokollid.

Ettevõte tegutseb rangelt kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 järgi.

1090 est lk11090 est lk2ISO 9001 est